Označení:

ČSNEN 60027-6 (330100)

Datum vydání:

01.07.2008

Název:

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení.

Katalogové číslo:

81158

Čárový kód:

8590963811581

Anotace normy:

Tato Část IEC 60027 platí pro technologii řízení. Uvádí názvy a značky pro veličiny, signály a funkce a jejich jednotky. Tato norma představuje koherentní soubor písmenných značek pro nejdůležitější fyzikální veličiny a funkce používané ve vědě a technice řízení, zejména pro důležité proměnné veličiny a signály (bez rozlišení), které je reprezentují.


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz