Označení:

ČSNEN 60071-1-ed.2 (330419)

Datum vydání:

01.12.2006

Název:

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla.

Katalogové číslo:

77270

Čárový kód:

8590963772707

Anotace normy:

Tato Část IEC 60071 platí pro trojfázové soustavy střídavého proudu s nejvyšším napětím pro zařízení nad 1 kV. Určuje postup pro výběr normalizovaných výdržných napětí pro izolaci fáze-zem, fáze-fáze a podélnou izolaci zařízení a instalací v těchto soustavách. Rovněž uvádí přehled normalizovaných výdržných napětí, ze kterých mohou být vybrána jmenovitá výdržná napětí. Tato norma doporučuje přiřazení vybraných výdržných napětí k nejvyššímu napětí pro zařízení. Toto přiřazení je pouze pro účely koordinace izolace. Požadavky z hlediska bezpečnosti osob nejsou předmětem této normy.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz