Označení:

ČSNEN 60071-2 (330419)

Datum vydání:

01.12.2000

Název:

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití.

Katalogové číslo:

59589

Čárový kód:

8590963595894

Anotace normy:

Tato část normy IEC 71 obsahuje prováděcí pokyn a pojednává o výběru izolačních hladin zařízení nebo instalací pro trojfázové elektrické sítě. Jejím záměrem je dát vodítko ke stanovení jmenovitých výdržných napětí pro řady I a II v IEC 71-1 a zajistit přiřazení těchto jmenovitých hodnot k normalizovaným nejvyšším napětím pro zařízení. Toto přiřazení platí jen pro koordinaci izolace. Požadavky na bezpečnost osob nejsou v tomto pokynu obsaženy. Platí pro trojfázové sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV. Hodnoty odvozené nebo navržené v tomto dokumentu jsou obecně použitelné jen pro tyto sítě. Avšak navrhované zásady jsou platné také pro dvoj - a jednofázové sítě. Vztahuje se na izolaci fáze-země, fáze-fáze a na podélnou izolaci.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz