Označení:

ČSNEN 60073-ed.2 (330170)

Datum vydání:

01.06.2003

Název:

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.

Katalogové číslo:

66937

Čárový kód:

8590963669373

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 60073:2002 (idt IEC 60073:2002), která má statut základní bezpečnostní normy a je šestým vydáním revidujícím a nahrazujícím páté vydání z roku 1996. Norma stanovuje obecná pravidla pro přidělování konkrétních významů jednotlivým vizuálním, akustickým a taktilním signálům s cílem zvýšit bezpečnost osob, materiálních hodnot a životního prostředí, zkvalitnit sledování, řízení a údržbu zařízení či procesů a umožnit obsluze rychlé a správné zjištění stavů řídicích zařízení a poloh ovládacích prvků. Norma platí pro navrhování jednoduchých (samostatných) prvků až po navrhování rozsáhlých řídicích pracovišť se širokým spektrem takovýchto prvků. Norma kromě klasických prosvětlených a neprosvětlených ovládačů definuje i zásady pro ovládače jakožto součást obrazového znázornění na obrazovce. V přílohách názorně uvádí příklady použití kódování pro sdělování informací a možné vizuální, akustické a taktilní kódy. Norma je doplněna národní přílohou obsahující vysvětlení některých pojmů z originálu s ohledem na používání v ČR a příklady základního kódování provozních stavů barvami.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz