Označení:

ČSNEN 60079-1-ed.2 (332320)

Datum vydání:

01.03.2008

Název:

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d".

Katalogové číslo:

80714

Čárový kód:

8590963807140

Anotace normy:

Tato norma stanoví specifické požadavky na konstrukci a zkoušení elektrických zařízení s typem ochrany - pevný závěr "d", určené pro použití ve výbušné plynné atmosféře. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz