Označení:

ČSNEN 60079-11 (332320)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i". (Platnost do 4.8.2014).

Katalogové číslo:

78779

Čárový kód:

8590963787794

Anotace normy:

Norma stanoví požadavky pro konstrukci a zkoušení jiskrově bezpečných zařízení, která jsou určena pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a pro návazná elektrická zařízení, která jsou určena k připojení k jiskrově bezpečným obvodům vstupujícím do prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento typ ochrany je použitelný pro elektrická zařízení jejichž samotné elektrické obvody nejsou schopny způsobit vznícení okolní výbušné atmosféry. Norma platí také pro elektrická zařízení nebo části elektrických zařízení umístěných mimo prostředí s nebezpečím výbuchu nebo chráněné jiným typem ochrany podle ČSN EN 60079-0, pokud na návrhu a konstrukci takovýchto elektrických zařízení nebo částí těchto zařízení závisí jiskrová bezpečnost elektrických obvodů ve výbušné plynné atmosféře. Elektrické obvody vystavené ve výbušné plynné atmosféře se hodnotí pro použití v této atmosféře pomocí této normy. Požadavky na jiskrově bezpečné systémy jsou uvedeny v ČSN EN 60079-25. Požadavky na koncepci jiskrově bezpečného sběrnicového systému jsou uvedeny v ČSN EN 60079-27.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz