Označení:

ČSNEN 60079-14-ed.3 (332320)

Datum vydání:

01.04.2009

Název:

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.

Katalogové číslo:

82957

Čárový kód:

8590963829579

Anotace normy:

Tato norma obsahuje specifické požadavky pro navrhování, výběr a zřizování elektrických instalací v nebezpečných prostorech s výbušnými atmosférami. Pokud zařízení musí být vyhovující pro další podmínky okolí, například ochranu proti vnikání vody a odolnost proti korozi, mohou být nutné dodatečné metody ochrany. Použitá metoda nemá nepříznivě ovlivňovat neporušenost závěru. Požadavky normy platí pouze pro použití elektrických zařízení v normálních nebo téměř normálních atmosférických podmínkách. Pro jiné podmínky mohou být nutná dodatečná opatření. Například, většina hořlavých materiálů a mnoho materiálů, které jsou normálně považovány za nehořlavé, mohou prudce hořet v podmínkách s obohaceným kyslíkem. Další opatření mohou být rovněž nutná při použití zařízení v extrémních tepelných a tlakových podmínkách. Tato opatření jsou mimo rozsah platnosti této normy. Tyto požadavky doplňují požadavky pro instalace v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Platí pro všechna elektrická zařízení včetně stabilních, přemístitelných, přenosných a ručních zařízení, a trvalé nebo dočasné instalace. Platí pro instalace o všech napětích. Norma neplatí pro: - elektrické instalace v dolech s výskytem důlního plynu; - situace přímo související s výbušninami a prachem z výbušnin nebo samozápalných (pyroforických) látek (např. při výrobě a zpracování výbušnin); - místnostech používaných pro lékařské účely. - elektrické instalace v prostorech, kde nebezpečí výbuchu vytváří hybridní směsi hořlavých prachů a hořlavých plynů, par nebo mlhy. Nezohledňuje žádná nebezpečí vyplývající z uvolňování hořlavých nebo toxických plynů z prachu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz