Označení:

ČSNEN 60079-15-ed.3 (332320)

Datum vydání:

01.12.2010

Název:

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n".

Katalogové číslo:

87124

Čárový kód:

8590963871240

Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení skupiny II s typem ochrany proti výbuchu "n", určeného pro použití v prostorech s výbušnou plynnou atmosférou. Tato norma platí pro elektrické zařízení, u něhož jmenovité napětí nepřevyšuje AC nebo DC 15 kV efektivní. Platí jak pro nejiskřící elektrická zařízení, a také pro elektrické zařízení s částmi nebo obvody, na kterých vznikají oblouky, jiskry nebo horké povrchy, které by bez aplikace jedné z typů ochrany podle této normy mohly způsobit vznícení okolní výbušné plynné atmosféry. Tato norma popisuje několik různých metod, pomocí kterých může být této ochrany dosaženo, a které mohou být kombinovány s dalšími metodami popsanými v ČSN EN 60079-0. Norma a upravuje všeobecné požadavky uvedené v ČSN EN 60079-0, kromě toho, jak je označeno v tabulce 1. V případě kdy je požadavek této normy v rozporu s požadavky normy ČSN EN 60079-0, má přednost požadavek této normy
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz