Označení:

ČSNEN 60079-17-ed.3 (332320)

Datum vydání:

01.06.2008

Název:

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací.

Katalogové číslo:

81028

Čárový kód:

8590963810287

Anotace normy:

ed.3 Norma má sloužit jako návod uživatelům a týká se přímo pouze revizí a údržby elektrických instalací v nebezpečných prostorech, pokud toto nebezpečí může být způsobeno přítomností hořlavých plynů, par, mlhy, prachů, vláken nebo polétavých částic. Norma nezahrnuje: - ostatní základní požadavky na elektrické instalace a revize elektrických instalací; - zkoušení a certifikaci elektrických zařízení; - opravy a renovace nevýbušných elektrických zařízení (viz ČSN EN 60079-19). Tato norma doplňuje požadavky uvedené v IEC publikaci 60364-6. V případě prachů, vláken a polétavých částic může mít úroveň úklidu vliv na požadavky na revizi a preventivní údržbu. Norma je určena pro použití tam, kde je nebezpečí v důsledku přítomnosti směsi hořlavého plynu nebo prachu se vzduchem, nebo vrstev hořlavého prachu za normálních atmosférických podmínek. Neplatí pro: - prostory v podzemí dolů; - prostorech, kde může vznikat nebezpečí v důsledku přítomnosti hybridních směsí; - prachy výbušnin, které nepotřebují k hoření atmosférický kyslík; - pyrotechnické látky.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz