Označení:

ČSNEN 60079-18-ed.2 (332320)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m".

Katalogové číslo:

86036

Čárový kód:

8590963860367

Anotace normy:

Norma stanoví specifické požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení, části elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany - zalití zalévací hmotou "m", které jsou určeny pro použití ve výbušných plynných atmosférách nebo výbušných atmosférách s prachem. Norma platí pouze zalitá elektrická zařízení, zalité části elektrického zařízení a zalité Ex součásti (dále jen zalitá zařízení "m"), jejichž jmenovité napětí nepřekročí 11 kV. Použití elektrických zařízení v atmosférách, které mohou obsahovat výbušné plyny a zároveň i hořlavé prachy může vyžadovat další ochranná opatření. Norma neplatí pro prachy výbušnin, které k hoření nepotřebují vzdušný kyslík, ani pro pyroforické látky a nezohledňuje žádná nebezpečí vyplývající z uvolňování hořlavých nebo toxických plynů z prachu. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v ČSN EN 60079-0, mají požadavky uvedené v této normě přednost
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz