Označení:

ČSNEN 60079-19-ed.2 (332320)

Datum vydání:

01.09.2011

Název:

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení.

Katalogové číslo:

88585

Čárový kód:

8590963885858

Anotace normy:

Norma: - uvádí návody, především technické povahy pro opravy, generální prohlídky, renovování a modifikace zařízení, určeného pro použití ve výbušné atmosféře; - neplatí pro údržbu, kromě údržby, která nemůže být oddělena od opravy nebo generální prohlídky, a nezabývá se systémy kabelových vstupů, které mohou při opětovné instalaci zařízení vyžadovat obnovu (výměnu); - neplatí pro typ ochrany "m", "o" a "q"; - předpokládá, že jsou vždy využívány postupy v souladu s dobrou technickou praxí
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz