Označení:

ČSNEN 60079-2-ed.2 (332320)

Datum vydání:

01.07.2008

Název:

Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p".

Katalogové číslo:

81228

Čárový kód:

8590963812281

Anotace normy:

Norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení elektrických zařízení se závěrem s vnitřním přetlakem, s typem ochrany "p", určeným pro použití ve výbušné plynné atmosféře. Norma stanoví požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, které obsahují omezený zdroj úniku hořlavé látky. Doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě. Norma neobsahuje požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, z jejichž vnitřního systému s hořlavou látkou se může uvolňovat: a) vzduch s obsahem kyslíku vyšším než normálně; nebo b) kyslík ve směsi s inertním plynem s obsahem vyšším než 21 %; místnosti chráněné vnitřním přetlakem nebo pro analyzátorové domky; viz ČSN EN 60079-13 a ČSN EN 60079-16
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz