Označení:

ČSNEN 60079-25-ed.2 (332320)

Datum vydání:

01.06.2011

Název:

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy.

Katalogové číslo:

88374

Čárový kód:

8590963883748

Anotace normy:

Norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a hodnocení jiskrově bezpečných elektrických systémů, s typem ochrany "i", které jsou jako celek, nebo jejich část určeny pro použití v prostorech, ve kterých je požadováno použití zařízení skupiny I, II nebo III. POZNÁMKA 1 - Norma je určena pro konstruktéry systému, kterými mohou být výrobci, specialista - konzultant nebo zaměstnanec koncového uživatele. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v IEC 60079-0 a normě pro jiskrovou bezpečnost IEC 60079-11. Tam, kde je požadavek této normy v rozporu s požadavkem norem IEC 60079-0 nebo IEC 60079-11, má přednost požadavek uvedený v této normy. Norma doplňuje IEC 60079-11 o požadavky, které platí pro elektrická zařízení použitá v jiskrově bezpečných elektrických systémech. Požadavky na instalaci systémů skupiny II nebo III navržených podle této normy, jsou uvedeny v IEC 60079-14. POZNÁMKA 2 - Požadavky na instalaci skupiny I nejsou v současné době uvedeny v IEC 60079-14
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz