Označení:

ČSNEN 60079-26-ed.2 (332320)

Datum vydání:

01.09.2007

Název:

Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga.

Katalogové číslo:

79333

Čárový kód:

8590963793337

Anotace normy:

ed.2 Norma stanoví specifické požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení, která zajišťují úroveň ochrany zařízení (EPL) 1G. Tato elektrická zařízení, v rozsahu provozních parametrů stanovených výrobcem zajišťují velmi vysokou úroveň ochrany i v případě výjimečných poruch zařízení nebo dvou vzájemně nezávislých poruch. Tato norma platí rovněž pro zařízení namontovaná na rozhraní, kde jsou vyžadovány různé úrovně ochrany. Tato norma rovněž uvádí požadavky na zařízení instalované v prostorech, ve kterých je vyžadována nižší úroveň ochrany, které je však elektricky spojeno se zařízením s úrovni ochrany (EPL) 1G (návazná zařízení). Doplňuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0 a požadavky standardních typů ochrany podle norem z řady ČSN EN 60079 tak, aby byla úroveň bezpečnosti podle těchto norem pro úroveň ochrany 1G.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz