Označení:

ČSNEN 60079-27-ed.2 (332320)

Datum vydání:

01.01.2009

Název:

Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO). (Od 4.8.2014 dle V 6/12 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60079-11-ed.2 (33 2320) z 1.6.2012).

Katalogové číslo:

82438

Čárový kód:

8590963824383

Anotace normy:

Tato část normy uvádí požadavky na zařízení, systémy a instalační techniky pro použití jiskrově bezpečných sběrnicových systémů (FISCO). Zakládá se na principu Manchester kódování, koncepci sběrnicových systémů napájení podle IEC 61158-2, což je norma pro fyzické vrstvy pro instalace sběrnicových systémů. Konstrukční a instalační požadavky pro FISCO zařízení a systémy jsou stanoveny v ČSN EN 60079-11, ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-15 a ČSN EN 60079-25, s výjimkami podle modifikací, uvedených v této normě. Část sběrnicového zařízení může být chráněno jinými metodami ochrany proti výbuchu podle ČSN EN 60079-0, vhodnými pro zónu předpokládaného použití. V těchto podmínkách platí požadavky této normy pouze pro části zařízení, které jsou přímo připojeny na jiskrově bezpečné nebo nezápalné hlavní sběrnice nebo větve. Obecně jsou FISCO systémy úrovně "ic" určeny pro použití v zóně 2. FISCO systémy jsou převážně určeny pro použití v prostorech se zónou 1 a 2, mohou však vstupovat do prostorů se zónou 0, je-li to zvlášť dovoleno v dokumentaci.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz