Označení:

ČSNEN 60079-30-2 (332320)

Datum vydání:

01.12.2007

Název:

Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu.

Katalogové číslo:

79947

Čárový kód:

8590963799476

Anotace normy:

Norma uvádí návod pro aplikaci systémů elektrických odporových doprovodných ohřevů v prostorech, ve kterých může být přítomna výbušná plynná atmosféra, s výjimkou prostorů zařazených do zóny 0. Uvádí doporučení pro návrh, instalaci, údržbu a opravy zařízení doprovodného ohřevu a souvisejících regulačních a monitorovacích zařízení. Norma nezahrnuje zařízení, která pracují na principu indukčního ohřevu, ohřevu skin efektem nebo přímé ohřevy potrubí ani pro ohřevy pro uvolnění pnutí. Tato část doplňuje požadavky uvedené v ČSN EN 60079-30-1.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz