Označení:

ČSNEN 60079-31 (332320)

Datum vydání:

01.05.2010

Název:

Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t".

Katalogové číslo:

85683

Čárový kód:

8590963856834

Anotace normy:

Norma platí pro elektrická zařízení chráněná závěrem a omezenou teplotou povrchu, která jsou určena pro použití ve výbušné atmosféře s prachem. Stanoví specifické požadavky pro navrhování, konstrukci a zkoušení elektrických zařízení. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v ČSN EN 60079-0, mají požadavky uvedené v této normě přednost. Norma neplatí pro prachy výbušnin, které k hoření nepotřebují vzdušný kyslík, ani pro pyroforické látky. Norma neplatí pro elektrická zařízení určená pro použití v podzemních částech dolů a těch částech povrchových instalací v dolech, která jsou ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. Norma nezohledňuje žádná nebezpečí vyplývající z uvolňování hořlavých nebo toxických plynů z prachu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz