Označení:

ČSNEN 60079-35-1 (332320)

Datum vydání:

01.01.2012

Název:

Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu.

Katalogové číslo:

89777

Čárový kód:

8590963897776

Anotace normy:

Norma uvádí požadavky na konstrukci a zkoušení přilbových svítidel, včetně přilbových svítidel s připojovacím bodem pro další zařízení, která jsou určená pro použití v plynujících dolech (skupina I - elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru podle definice v ČSN EN 60079-0). Pojednává pouze o nebezpečí spojeném s možností, že se přilbové svítidlo stane iniciačním zdrojem. Funkční požadavky jsou uvedeny v IEC 60079-35-2 . Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Shoda s touto normou zajišťuje úroveň ochrany proti výbuchu Mb. Požaduje-li se úroveň Ma, musí přilbová svítidla splňovat požadavky čl. 4.2 této normy, který se odvolává na IEC 60079-11. Předpokládá se, že občas budou přilbové svítidla vyhovující této normě (EPL Mb) pracovat v atmosféře, kde koncentrace důlního plynu překročí povolené úrovně, při kterých je nutno stáhnout osoby z atmosféry s vysokou koncentrací důlního plynu do prostoru bez nebezpečí výbuchu. Při navrhování zařízení pro provoz v podmínkách jiných než jsou uvedeny výše, může být tato norma použita jako návod; mohou být nutné dodatečné zkoušky. Pokud jsou přilbová svítidla hodnoceny jako jiskrově bezpečná zařízení, Ex ia podle IEC 60079-11, musí být použity pouze články uvedené v 4.2
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz