Označení:

ČSNEN 60079-5 (332320)

Datum vydání:

01.07.2008

Název:

Výbušné atmosféry - Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem "q".

Katalogové číslo:

81330

Čárový kód:

8590963813301

Anotace normy:

Norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení, částí elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany proti výbuchu pískový závěr "q", určených pro použití ve výbušné plynné atmosféře. POZNÁMKA 1: Elektrická zařízení a Ex součásti, chráněné pískovým závěrem "q" mohou obsahovat elektronické obvody, transformátory, ochranné pojistky, relé, jiskrově bezpečná elektrická zařízení, návazná elektrická zařízení, vypínače apod. POZNÁMKA 2: Typ ochrany pískový závěr "q" poskytuje úroveň ochrany zařízení (EPL) Gb. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě. Tato norma platí pro elektrická zařízení, části elektrických zařízení a Ex součásti s: - jmenovitým proudem do 16 A; - jmenovitým napájecím napětím do 1 000 V; - jmenovitým výkonem do 1 000 W.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz