Označení:

ČSNEN 60079-6 (332320)

Datum vydání:

01.01.2008

Název:

Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem "o".

Katalogové číslo:

80147

Čárový kód:

8590963801476

Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci a zkoušení elektrických zařízení, části elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany proti výbuchu "o" (olejovým závěrem), určených pro použití ve výbušné plynné atmosféře. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v EN 60079-0. Jsou-li požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v IEC 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě. Norma platí pro elektrická zařízení a části elektrických zařízení, která nejsou schopna způsobit iniciaci (pokud nejsou ponořeny v oleji) za normálního provozu podle IEC 60079-15 nebo EN 60079-11.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz