Označení:

ČSNEN 60079-7-ed.2 (332320)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e".

Katalogové číslo:

78922

Čárový kód:

8590963789224

Anotace normy:

Norma stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení v zajištěném provedení - typu ochrany proti výbuchu "e", určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Platí pro elektrická zařízení, jejichž jmenovité napájecí napětí není větší než 11 kV (efektivní hodnota AC nebo DC). Na zařízení jsou provedena dodatečná opatření tak, aby zařízení za normálního provozu a za stanovených abnormálních podmínek nevytvářelo jiskry, oblouky nebo nebezpečné teploty. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, požadavky uvedené v této normě mají přednost.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz