Označení:

ČSNEN 60085-ed.2 (330250)

Datum vydání:

01.08.2008

Název:

Elektrická izolace - Tepelné hodnocení a značení.

Katalogové číslo:

81628

Čárový kód:

8590963816289

Anotace normy:

Tato norma dává návod k přiřazení tepelné třídy elektroizolačním materiálům (EIM) a elektroizolačním systémům (EIS). Definuje základní pojmy, jako elektroizolační materiál, elektroizolační systém, kandidátský a referenční EIM a EIS, relativní index tepelné odolnosti (RTE), stanovený index tepelné odolnosti (ATE), tepelná třída. Odkazuje na zkušební postupy pro tepelné hodnocení EIM a EIS. Tepelné třídy označuje čísly rovnými nejvyšší teplotě ve stupních Celsia, pro které je elektroizolační materiál nebo systém vhodný.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz