Označení:

ČSNEN 60204-11 (332200)

Datum vydání:

01.09.2001

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC a nepřesahující 36 kV.

Katalogové číslo:

62505

Čárový kód:

8590963625058

Anotace normy:

Tato norma uvádí požadavky a doporučení vztahující se na vysokonapěťová elektrická zařízení strojů (zařízení vn) a na související nízkonapěťová elektrická zařízení (zařízení nn) zaměřená na : - bezpečnost osob a majetku; - shodu řízení a provedeného úkonu; - snadnost údržby. Vysokého výkonu nemá být dosahováno na úkor těchto hledisek. Příkladem uplatnění těchto požadavků je stroj nebo skupina strojů použitá ke zpracování materiálu, kde porucha strojů výrobních systémů nebo jejich článků může při hromadné výrobě vést k vážným ekonomickým následkům
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz