Označení:

ČSNEN 60204-33 (332200)

Datum vydání:

01.01.2012

Název:

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů.

Katalogové číslo:

89789

Čárový kód:

8590963897899

Anotace normy:

Tato část ČSN EN (IEC) 60204 platí pro elektrická a elektronická zařízení spojená s výrobními zařízeními pro výrobu, měření, montáž a zkoušení polovodičů. ČSN EN (IEC 60204-33), byla vypracována za tím účelem, aby odrážela specifické potřeby elektrické bezpečnosti v polovodičovém výrobním prostředí. To zahrnuje specializované prostředí čistých prostorů, ve kterém se polovodiče vyrábějí a rovněž specializovaný charakter výrobních zařízení samotných. ČSN EN zajišťuje úroveň bezpečnosti ve shodě s IEC 60204-1, přičemž umožňuje pružnost potřebnou při návrhu a provozu výrobních zařízení. Byla navržena tak, aby plnila potřeby elektrické bezpečnosti polovodičového průmyslu. Tato norma není určena k tomu, aby řešila ty funkční aspekty výrobních zařízení, které přímo nesouvisejí s bezpečností. V normě jsou zahrnuty požadavky na ochranná opatření proti nebezpečím pro elektrickou bezpečnost a rovněž i elektrické blokovací obvody, které chrání před neelektrickými nebezpečími. Norma však nepokrývá všechny požadavky, které jsou potřebné nebo vyžadované jinými normami nebo předpisy pro zajištění bezpečnosti osob proti nebezpečím jiným než elektrická nebezpečí (například chemická nebezpečí, mechanická nebezpečí, radiační nebezpečí). Každý typ stroje má specifické požadavky, kterým je třeba vyhovět pro zajištění přiměřené bezpečnosti. 24.10.2011 Ing. František Valent
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz