Označení:

ČSNEN 60375 (330110)

Datum vydání:

01.06.2004

Název:

Pravidla týkající se elektrických a magnetických obvodů.

Katalogové číslo:

70470

Čárový kód:

8590963704708

Anotace normy:

Norma stanovuje pravidla pro značky a odpovídající směry a polarity elektrických proudů a napětí v elektrických sítích a také pro odpovídající veličiny magnetických obvodů. Stanovuje vztahy mezi fyzickými a referenčními směry proudu v elektrických obvodech, větvích a smyčkách sítě stejně jako vztahy mezi fyzickými a referenčními polaritami napětí. Stanoví pravidla pro označování směrů proudu a polarit napětí. Uvádí jednoduché tvary základních Kirchhoffových zákonů. V normě jsou uvedena pravidla týkající se sítí a prvků se dvěma svorkami i pravidla pro čtyřpóly, pravidla pro napěťové a proudové zdroje nezávislé i řízené. V rámci kapitoly pro magnetické obvody jsou uvedena pravidla pro určení znaménka (kladný, záporný) magnetického toku k jeho referenčnímu směru i vztah mezi vektorovým potenciálem a spřaženým (celkovým) magnetickým tokem cívky s více závity. Na tato pravidla navazují definované vztahy mezi indukovaným napětím a spřaženým magnetickým tokem, elektrickým proudem a vlastní a vzájemnou indukčností. Na závěr je samostatná kapitola věnovaná komplexnímu zápisu veličin střídavého proudu a napětí, impedancí a jejich složek, pravidlům týkající se grafického znázornění těchto veličin pomocí fázorů.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz