Označení:

ČSNEN 60495 (334691)

Datum vydání:

01.09.1997

Název:

Koncová vysokofrekvenční přenosová zařízení s jedním postranním pásmem pro přenos signálů po vedeních nad 1000 V. (Platnost do 3.1.2016).

Katalogové číslo:

22387

Čárový kód:

8590963223872

Anotace normy:

Tato norma je identická s EN 60495:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 495:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma se vztahuje na vysokofrekvenční přenosová zařízení (VPZ) s jedním postranním pásmem (SSB), používaná pro přenos informací po vedeních nad 1 000 V. Předmětem této normy je doporučit hodnoty vstupních a výstupních parametrů vf přenosových zařízení s jedním postranním pásmem (viz obrázek 1) a podat definice nezbytné pro pochopení těchto doporučení. Všechny zkoušky určené pro ověření doporučených hodnot se musí v souladu s definicí mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV 151-04-15) považovat za zkoušky typové. ČSN EN 60495 (33 4691) byla vydána v září 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz