Označení:

ČSNEN 60519-10 (335002)

Datum vydání:

01.05.2006

Název:

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití. (Platnost do 29.3.2016).

Katalogové číslo:

75702

Čárový kód:

8590963757025

Anotace normy:

Tato část IEC 60519 se zabývá požadavky na bezpečnost elektrických odporových pásových ohřívacích systémů v průmyslovém a komerčním použití. Tato evropská norma se týká pásových ohřívacích systémů, které mohou obsahovat buď továrně vyrobené nebo na staveništi sestavené jednotky a které mohou představovat sériové ohřívací kabely, paralelní ohřívací kabely, ohřívací vložky nebo ohřívací panely, které mohou být sestaveny a/nebo zakončeny podle návodu výrobce pro připojení na napájecí zdroj o napětí do 450 V/750 V včetně. Typické aplikace zahrnují následující činnosti, ale nejsou na ně omezeny, jako ochrana proti zamrznutí trubek, nádrží a nádob, včetně požárních vodních systémů, udržování požadovaných teplot zařízení, včetně trubek, nádrží a nádob, zemní akumulace tepla, udržování teploty horké vody, odtávání sněhu z povrchů a odstraňování ledu ze střech a okapů
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz