Označení:

ČSNEN 60519-21-ed.2 (335002)

Datum vydání:

01.09.2009

Název:

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla.

Katalogové číslo:

84050

Čárový kód:

8590963840505

Anotace normy:

Tato část IEC 60519 je použitelná na nepřímé odporové ohřívací zařízení pro ohřev a tavení skla, pracující v napěťových pásmech 1 a 2. Tyto speciální požadavky se také týkají zařízení pro přímý odporový ohřev a tavení skla pomocí proudu zaváděného elektrodami procházejícími ohřívanou vsázkou. Předmětem této normy je stanovení bezpečnostních požadavků jak pro přímé, tak nepřímé ohřívací zařízení pro ohřev a tavení skla. POZNÁMKA: Odebírání tekutého skla nebo podobného materiálu na místě odběru je součástí výrobního postupu a netvoří součást provozu elektrotepelného zařízení. Tato norma zpracovává bezpečnostní hlediska elektrických částí i v případě, kdy elektrický ohřev je kombinován s jinými prostředky ohřevu, např. ohřev tekutým palivem. Tyto požadavky se netýkají zařízení pro přímý odporový ohřev tam, kde v důsledku použité technologie jsou vhodné normy IEC 60519-3, IEC 60519-4 a IEC 60519-8.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz