Označení:

ČSNEN 60519-3-ed.2 (335002)

Datum vydání:

01.01.2006

Název:

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení.

Katalogové číslo:

74854

Čárový kód:

8590963748542

Anotace normy:

Tato část IEC 60519 se vztahuje na instalace pro indukční a kondukční ohřev pevných látek při nízkých, síťových, středních a vysokých kmitočtech (při kondukčním ohřevu je též zahrnuto použití stejnosměrného proudu), instalace pro indukční tavení, udržování a přehřívání roztavených kovů při nízkých, průmyslových, středních a vysokých kmitočtech, ty části dopravních nebo manipulačních zařízení elektrotepelných instalací, které jsou pod vlivem ohřívací sekce. Příkladem aplikace jeinstalace pro indukční a kondukční ohřev válcovaných plechů, sochorů, pásů, drátů, trubek, nýtů, atd. pro následné tvarování za tepla a tepelné zpracování a instalace s indukčními kelímkovými pecemi nebo indukčními kanálkovými pecemi. Tato norma obsahuje společné požadavky na instalace pro indukční a pro kondukční ohřev a na instalace pro indukční tavení, také na zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a zvláštní požadavky na instalace pro indukční tavení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz