Označení:

ČSNEN 60519-4-ed.2 (335002)

Datum vydání:

01.05.2007

Název:

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece. (Platnost do 24.7.2016).

Katalogové číslo:

78584

Čárový kód:

8590963785844

Anotace normy:

Tato část IEC 60519 se vztahuje na elektrotepelná zařízení jako jsou pece pro přímý obloukový ohřev jako jsou obloukové pece s přímým obloukem, obloukové pece s ponořeným obloukem, pece s obloukem pro ohřev pánví a pece pro nepřímý obloukový ohřev. V případě že elektrody obloukové pece dodávají stejnosměrný proud, oblouková pec se nazývá "stejnosměrná oblouková pec".
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz