Označení:

ČSNEN 60519-6-ed.2 (335002)

Datum vydání:

01.11.2011

Název:

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení.

Katalogové číslo:

89362

Čárový kód:

8590963893624

Anotace normy:

Tato norma se vztahuje na zařízení používající mikrovlnnou energii, samotnou nebo kombinovanou s jinými druhy energie, pro průmyslový ohřev materiálů. Tato norma se vztahuje na průmyslová mikrovlnná ohřívací zařízení, která pracují v kmitočtovém rozsahu 300 MHz až 300 GHz
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz