Označení:

ČSNEN 60519-7 (335002)

Datum vydání:

01.06.2009

Název:

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly.

Katalogové číslo:

83601

Čárový kód:

8590963836010

Anotace normy:

Tato část IEC 60519 se zabývá bezpečností elektrotepelných instalací s elektronovými děly. Platí pro všechna elektrotepelná zařízení s elektronovými děly. Tato norma, i když byla vypracována pro elektrotepelné instalace s elektronovými děly, se může však používat také pro netepelné aplikace s elektronovými děly a zařízení používající systémy s doutnavým výbojem tam, kde je to možné. Tato norma platí také pro vysokonapěťové zdroje napájející elektronová děla. Všechny požadavky IEC 60519-1platí. Další požadavky pro instalace obsažené v této části normy jsou uvedeny v kapitolách 6 až 16.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz