Označení:

ČSNEN 60519-8 (335002)

Datum vydání:

01.06.2006

Název:

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece.

Katalogové číslo:

75921

Čárový kód:

8590963759210

Anotace normy:

Tato část IEC 60519 platí pro elektrotepelná zařízení pro přetavování a v některých případech, pro zušlechťování kovů pomocí odporového ohřevu vodivé strusky. Předmětem této normy jsou zvláštní požadavky na bezpečnost osob u elektrostruskové přetavovací pece nebo kolem ní. Všeobecné požadavky jsou obsaženy v IEC 60519-1. Metody zkoušky pro elektrostruskové přetavovací pece jsou specifikovány v IEC 60779.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz