Označení:

ČSNEN 60519-9-ed.2 (335002)

Datum vydání:

01.06.2006

Název:

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev.

Katalogové číslo:

75922

Čárový kód:

8590963759227

Anotace normy:

Tato část IEC 60519 je použitelná na průmyslová zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev pro tepelné aplikace jako je tavení, sušení, svařování, hubení hmyzu a lepení částečně nebo zcela nevodivých materiálů jako jsou plasty, dřevo, guma, textil, sklo, keramika, papír, bambus, potraviny atd., jak v normální, tak v ochranné atmosféře s použitím např. inertních plynů nebo vakua. Tato norma se týká zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev se jmenovitým kmitočtem v rozsahu od 1 MHz do 300 MHz se jmenovitým užitečným výkonem větším než 50 W. Napěťové pásmo podle IEC 60519-1 se týká napětí napájení ze sítě. V některých obvodech vysokofrekvenčního dielektrického ohřevu může mít stejnosměrné, střídavé nebo vysokofrekvenční napětí vyšší hodnotu (např. v generátoru, vlivem zabudovaného transformátoru).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz