Označení:

ČSNEN 60652 (333304)

Datum vydání:

01.11.2004

Název:

Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení.

Katalogové číslo:

71342

Čárový kód:

8590963713427

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma ustanovuje metody zkoušek podpěrných bodů pro venkovní vedení. Norma platí pro zkoušky podpěrných bodů a konstrukcí venkovních vedení pro napětí nad 45 kV; může také sloužit jako doporučení pro zkoušky podpěrných bodů nižšího napětí. Pro výrobu podpěrných bodů nejsou žádná omezení z hlediska typu použitých materiálů, které mohou, kromě jiných, zahrnovat slitiny kovů, beton, stavební dřevo, laminované dřevo a kompozitní materiály. Je-li to požadováno zákazníkem, může být tato norma použita pro zkoušky telekomunikačních podpěrných bodů, železničních nebo tramvajových venkovních elektrifikačních podpěrných bodů, portálů elektrických stanic, stožárů venkovního osvětlení, stožárů větrných turbín, stožárů lyžařských vleků apod. Tato norma nezahrnuje zkoušky zmenšených modelů podpěrných bodů.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz