Označení:

ČSNEN 60664-1-ed.2 (330420)

Datum vydání:

01.04.2008

Název:

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky.

Katalogové číslo:

80597

Čárový kód:

8590963805979

Anotace normy:

Evropská norma EN 60664-1 se zabývá koordinací izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Platí pro zařízení pro použití do 2 000 m nad hladinou moře, se střídavým jmenovitým napětím do 1 000 V se jmenovitými kmitočty do 30 kHz nebo se stejnosměrným jmenovitým napětím do 1 500 V. Stanovuje požadavky pro vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevnou izolaci pro zařízení s ohledem na kritéria jejich provedení. Zahrnuje metody elektrických zkoušek s ohledem na koordinaci izolace.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz