Označení:

ČSNEN 60664-3 (330420)

Datum vydání:

01.01.2004

Název:

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění.

Katalogové číslo:

69466

Čárový kód:

8590963694665

Anotace normy:

Tato část normy IEC 60664 platí pro sestavy chráněné proti znečištění použitím ochranné vrstvy, zaléváním nebo lisováním, což umožňuje snížení vzdáleností a povrchových cest tak, jak je to popsáno v Části 1 nebo Části 5. POZNÁMKA 1 - V případě odkazů na Část 1 nebo Část 5 jsou míněny IEC 60664-1 nebo 60664-5. Tato norma uvádí požadavky a zkušební postupy pro dvě metody ochrany: - ochrana typu 1 zlepšuje mikrookolí chráněných částí; - ochrana typu 2 se považuje jako podobná pevné izolaci Tato norma je také určena pro všechny druhy chráněných desek s plošnými spoji včetně povrchu vnitřních vrstev vícevrstvých desek, podložek a podobně chráněných uspořádání. V případě vícevrstvých desek s plošnými spoji jsou vzdálenosti přes vnitřní vrstvu zahrnuty v požadavcích pro pevnou izolaci v Části 1. POZNÁMKA - Případy podložek jsou hybridní integrované obvody a tlustovrstvá technologie. Tato norma se vztahuje pouze na stálou ochranu. Nevztahuje se na uspořádání podrobená mechanickým úpravám nebo opravám. Zásady této normy jsou použitelné na pracovní, základní, přídavnou a zesílenou izolaci
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz