Označení:

ČSNEN 60664-4 (330420)

Datum vydání:

01.07.2006

Název:

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem.

Katalogové číslo:

76172

Čárový kód:

8590963761725

Anotace normy:

Tato norma se zabývá základní, přídavnou a zesílenou izolací v zařízení nízkého napětí podrobenou namáhání napětím s vysokým kmitočtem. Hodnoty pro dimenzování platí přímo pro základní izolaci. Je použitelná pro dimenzování vzdušných vzdáleností, povrchových cest a pevné izolace namáhané jakýmkoli druhem periodických napětí se základním kmitočtem nad 30 kHz až do 10 MHz. Platí pro zařízení určená pro nadmořskou výšku do 2 000 m se jmenovitým střídavým napětím do 1 000 V. Stanoví požadavky na vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevnou izolaci zařízení podle jejich provozních kritérií. Zahrnuje metody elektrického zkoušení s ohledem na koordinaci izolace. Platí také pro kmitočty vyšší než 30 kHz a ochrany typu 1 v Části 3. Pro ochrany typu 2 se tato otázka zvažuje.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz