Označení:

ČSNEN 60664-5-ed.2 (330420)

Datum vydání:

01.07.2008

Název:

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm.

Katalogové číslo:

81300

Čárový kód:

8590963813004

Anotace normy:

Evropská norma EN 60664-5 specifikuje hladiny vlhkosti s ohledem na účinky vlhkosti na povrchové cesty. Tato Část zavádí následující kritéria pro dimenzování, která musí být vzata v úvahu společně: - nové hodnoty minimálních vzdáleností pro rozměry do 2 mm při stupních znečištění 2 a 3, které jsou přesnější než jsou vzdálenosti stanovené v tabulce F.2 Části 1; - kratší minimální povrchové cesty pro desky s plošnými spoji a rovnocenné konstrukce při stupni znečištění 3 než jsou cesty v tabulce F.4 Části 1; - stanovení minimálních povrchových cest pro zabránění přeskoku na izolačních površích, hodnoty jsou založeny na charakteristikách vodní adsorpce materiálu; - stanovení minimálních povrchových cest pro zabezpečení přiměřené izolační odolnosti v podmínkách vlhkosti. Příloha B specifikuje zkušební metodu na adsorpci vody pro zařazení neklasifikovaného izolačního materiálu do příslušných skupin vodní adsorpce.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz