Označení:

ČSNEN 60834-1 (334690)

Datum vydání:

01.12.2000

Název:

Zařízení pro přenos povelů ochran elektrizační soustavy - Provoz a zkoušení - Část 1: Povelové systémy.

Katalogové číslo:

60009

Čárový kód:

8590963600093

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění EN 60834-1:1999. Stanovuje provozní požadavky a doporučené zkušební metody pro zařízení pro přenos povelů ochran v elektrizační soustavě. Informace přenášená zařízením pro přenos povelů ochran mohou být v analogové nebo digitální podobě. Norma stanovuje také metodiku provozních zkoušek zařízení pro přenos povelů ochran
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz