Označení:

ČSNEN 60865-1 (333040)

Datum vydání:

01.08.1997

Název:

Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody. (Platnost do 28.11.2014).

Katalogové číslo:

21647

Čárový kód:

8590963216478

Anotace normy:

Norma obsahuje EN 60865-1:1993. Oznámení o schválení: Text IEC 865-1:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikace. Tato norma je určena pro výpočty mechanických a tepelných účinků zkratových proudů. Obsahuje normalizované postupy pro výpočet účinků zkratových proudů. Obsahuje normalizované postupy pro výpočet účinků zkratových proudů ve dvou následujících oddílech: 2 - Elektromagnetické účinky na tuhé a ohebné vodiče; 3 - Tepelné účinky na holé vodiče a elektrická zařízení. Pro kabely a izolované vodiče se odkazuje například na IEC 949 a IEC 986. Tato norma zahrnuje pouze střídavé systémy s jmenovitým napětím do 420 kV včetně. Norma obsahuje cca 50 stránek textu, který je doplněn vzorci pro výpočty, tabulkami a obrázky. ČSN EN 60865-1 (33 3040) byla vydána v srpnu 1997. Nahradila ČSN 33 3040 z 16.11.1990
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz