Označení:

ČSNEN 60870-5-1 (334650)

Datum vydání:

01.06.1997

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce.

Katalogové číslo:

21625

Čárový kód:

8590963216256

Anotace normy:

Norma je identická s EN 60870-5-1:1993. Oznámení o schválení: text mezinárodní normy IEC 870-5-1:1990 schválil CENELEC bez modifikací jako evropskou normu. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Tato norma se týká asynchronního přenosu dat s poloduplexními linkovými protokoly, pracujícími při přenosech zpráv s rozměrem okna 1. Specifikuje základní požadavky pro služby poskytované linkovou a fyzickou vrstvou, v aplikacích dálkového ovládání. Především stanovuje normy pro kódování, formátování a synchronizaci datových formátů s proměnnými a pevnými délkami, které splňují požadavky předepsané nenarušitelnosti dat. ČSN EN 60870-5-1 (33 4650) byla vydána v červnu 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz