Označení:

ČSNEN 60870-5-101-ed.2 (334650)

Datum vydání:

01.05.2005

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání.

Katalogové číslo:

72151

Čárový kód:

8590963721514

Anotace normy:

Tato Část IEC 60870 je základní normou pro protokoly dálkového ovládání. Norma obsahuje překlad EN 60870-5-101:2003 (idt IEC 60870-5-101:2003). Definuje společnou normu pro dálkové ovládání umožňující spolupráci kompatibilních zařízení dálkového ovládání. Uvádí specifikaci funkčního profilu pro základní úkoly dálkového ovládání. Tento funkční profil je určen pro základní vrstvy (fyzickou, spojovou a aplikační) a určuje výběr z norem ISO a ITU-T i základních norem IEC 60870-5-1 až 4. Dále definuje jednotlivé typy ASDU se základním i rozšířeným časovým označením. Definuje nejdůležitější uživatelské funkce. Uvádí základní požadavky na funkční spolupráci zařízení a systémů dálkového ovládání. Norma obsahuje obecná pravidla pro sestavování společných norem přenosového protokolu (strukturu protokolu, jednotlivé vrstvy, uživatelský proces)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz