Označení:

ČSNEN 60870-5-103 (334650)

Datum vydání:

01.09.2000

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-103: Přenosové protokoly - Společná norma pro informační rozhraní ochran.

Katalogové číslo:

57384

Čárový kód:

8590963573847

Anotace normy:

Tento oddíl z IEC 60870-5 platí pro ochrany se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro výměnu informací s řídicími systémy. Definuje společnou normu, která umožňuje spolupráci ochran a zařízení řídicího systému v podřízené stanici. Definovaná společná norma využívá normy řady IEC 60870-5. Tento oddíl z IEC 60870-5 uvádí specifikace informačního rozhraní ochran. Tato norma nemusí být použita pro prostředky s kombinací ochranné a řídicí funkce v témž zařízení sdílející jeden komunikační vstupní kanál. Tento oddíl z IEC 60870-5 popisuje dva způsoby výměny informací: první, vycházející z explicitně stanovených JEDNOTEK DAT APLIKAČNÍ SLUŽBY (ASDU) a aplikačních procedur pro přenos normalizovaných zpráv, a druhou, používající generické služby pro přenos prakticky všech možných informací. "Normalizované" zprávy nezahrnují všechny možné funkce ochran a proto může ochranné zařízení zajišťovat pouze podsoubor zpráv stanovených touto normou. Pro účely spolupráce u konkrétních aplikací bude tento podsoubor stanoven v kapitole 8. Tam, kde je to možné, se mají povinně používat předem definované zprávy a aplikační procedury. V ostatních případech musí být použity generické služby. "Vyhrazené (privátní) rozsahy" definované v této normě jsou zachovávány z důvodů kompatibility, jejich používání u výhledových aplikací se nedoporučuje
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz