Označení:

ČSNEN 60870-5-104-ed.2 (334650)

Datum vydání:

01.06.2007

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily.

Katalogové číslo:

78677

Čárový kód:

8590963786773

Anotace normy:

ed.2 Tato Část IEC 60870 je základní normou pro protokoly dálkového ovládání. Norma obsahuje překlad EN 60870-5-104:2006 (idt IEC 60870-5-101:2006). Definuje společnou normu pro dálkové ovládání umožňující funkční spolupráci kompatibilních zařízení dálkového ovládání. Využívá ostatní normy souboru IEC 60870-5. Specifikace v této normě jsou kombinací aplikační vrstvy z IEC 60870-5-101 a transportních funkcí poskytovaných TCP/IP. Norma zahrnuje mapování vybraných jednotek aplikačních dat a funkcí na TCP služby. Uvádí základní typy ASDU pro provozní informace ve směru ovládání i sledování. Stanovuje požadavky nezbytné pro funkční spolupráci zařízení od různých výrobců. Předmětem normy nejsou zabezpečovací mechanizmy. Norma dále rozšiřuje první vydání o nové funkce pro ovládání záložních spojení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz