Označení:

ČSNEN 60870-5-2 (334650)

Datum vydání:

01.07.1997

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 2: Procedury linkového přenosu.

Katalogové číslo:

21936

Čárový kód:

8590963219363

Anotace normy:

Norma je identická s EN 60870-5-2:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-5-2:1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Normalizované přenosové procedury, definované v tomto oddílu, lze použít pro dvoubodová, vícenásobná dvoubodová, mnohabodová hvězdicová, mnohabodová liniová a mnohabodová kruhová uspořádání, popsaná v 4.4, IEC 870-1-1. ČSN EN 60870-5-2 (33 4650) byla vydána v červenci 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz