Označení:

ČSNEN 60870-5-3 (334650)

Datum vydání:

01.06.1996

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat.

Katalogové číslo:

19510

Čárový kód:

8590963195100

Anotace normy:

Norma je identická s EN 60870-5-3:1992. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Specifikuje pravidla pro strukturování aplikačních jednotek dat v přenosových rámcích systémů dálkového ovládání. Tento díl se zabývá obecnou strukturou aplikačních dat bez blíže určujících podrobností o informačních polích a jejich obsahu. Uvádí základní pravidla pro specifické aplikační jednotky dat. ČSN EN 60870-5-3 (33 4650) byla vydána v červnu 1996
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz