Označení:

ČSNEN 60870-5-4 (334650)

Datum vydání:

01.11.1997

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků.

Katalogové číslo:

22461

Čárový kód:

8590963224619

Anotace normy:

Norma je identická s EN 60870-5-4:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-5-4:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento oddíl souboru IEC 870-5 platí pro systémy a zařízení dálkového ovládání, založené na sériovém přenosu binárně kódovaných dat, určené pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Dále tento oddíl stanovuje pravidla pro definování informačních prvků a uvádí soubor informačních prvků, především digitální a analogové provozní proměnné veličiny, které se často používají v dálkovém ovládání. ČSN EN 60870-5-4 (33 4650) byla vydána v listopadu 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz