Označení:

ČSNEN 60870-5-6 (334650)

Datum vydání:

01.04.2010

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5.

Katalogové číslo:

85487

Čárový kód:

8590963854878

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 60870-5-6:2009 (idt IEC 60870-5-6:2006). Je součástí souboru IEC 60870-5. Definuje metody a postupy pro zkoušení shody systémů a zařízení pro dálkové ovládání využívajících normu(y) IEC 60870-5. Obsahuje obecné náměty, směrnice a podmínky pro zkušební prostředí. Podrobné případy zkoušek, případy povinných zkoušek a povinné případy nepovinných zkoušek pro společné normy budou k dispozici jako technické specifikace v Části 5-6xx. Náplní této normy nejsou zkoušky podle požadavků EMC nebo vztahující se k podmínkám okolního prostředí a organizačním podmínkám. Tato norma se zaměřuje pouze na realizaci protokolu a na příslušné systémové funkce nezbytné pro prokázání platnosti realizace protokolu. Použití této Části IEC 60870-5 usnadňuje funkční spolupráci poskytnutím standardní metody zkoušení realizací protokolů
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz