Označení:

ČSNEN 60870-6-2 (334660)

Datum vydání:

01.03.1998

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 2: Použití základních norem (vrstvy OSI 1-4).

Katalogové číslo:

51631

Čárový kód:

8590963516318

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-6-2:1995. Evropská norma EN 60870-6-2 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-6-2:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento oddíl souboru IEC 870-6 zahrnuje normy, které se vztahují k vrstvám 1 - 4 referenčního modelu OSI. Jeho cílem je: - popsat úlohu každé vrstvy a funkce, které provádí, - sestavit seznam důležitých základních norem ISO, - poskytnout obecná hlediska a doporučení pro použitím norem v aplikačním kontextu Části 6. Popisuje použití těchto norem při jejich aplikaci v koncových systémech (end systems - ES) a mezilehlých systémech (intermediate systems - IS). Koncový systém je systém zahrnující všech sedm vrstev referenčního modelu OSI a též aplikační proces. Mezilehlý systém je komunikační převaděč mezi podsítěmi. Koncové systémy a mezilehlé systémy jsou obsaženy v IEC 870-1-4 a IEC 870-6-1. (Obě normy v ČR do března 1998 nezavedeny) ČSN EN 60870-6-2 (33 4660) byla vydána v březnu 1998
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz